Novinky

NOVÉ! SDMA (Symmetric dimethylarginine)

Chronické ochorenia obličiek, ako aj skorá diagnostika renálnych porúch v slepej zóne kreatinínu sú v praxi malých zvierat stále problematickou témou. Pomer proteín/kreatinín indikuje zvýšenú exkréciu bielkovín ešte pred retenciou kreatinínu. Nový parameter, SDMA (symmetric dimethylarginine), pochádza z odbúravania svalových buniek a je vylučovaný výlučne obličkami. Mal by veľmi spoľahlivo detegovať skoré štádiá renálnej dysfunkcie a s minimom rušivých faktorov. Novšie publikácie referujú o signifikantnej inverznej korelácii medzi glomerulárnou filtráciou a SDMA u mačiek. Test SDMA odporúčame v prípadoch podozrenia na renálnu dysfunkciu v skorom štádiu. 
Druhy: mačky a psy (zatiaľ)

Materiál vzorky: sérum (alebo LiHep plazma) (0.5 ml)

23.11.2015

FIV PCR: Potvrdenie pozitívnych protilátok je teraz možné rýchlejšie

Vážení klienti,

okrem už doteraz dostupnej kvantitatívnej FIV PCR (trvanie testu 1-2 týždne, vrátane určenia provirusload pre monitoring terapie) Vám teraz ponúkame ďalšiu variantu testovania z EDTA krvi, a to kvalitatívnu FIV PCR (trvanie testu 2-4 pracovné dni, bez kvantifikácie)


Potvrdenie pozitívneho titra protilátok je tak možné už za 2-4 pracovné dni.
 

22.11.2015

Filárie - realtime PCR so semikvantitatívnym vyhodnotením

FilarieOdteraz používame pri PCR vyšetrení na filárie realtime - PCR so semikvan-titatívnym vyhodnotením nálezu. Pri pozitívnom výsledku bdržíte zároveň semikvantitatívny údaj o množ-stve mikrofilárií v krvi. Pri vysokom resp. veľmi vysokom obsahu by mala byť mikrofilaricidná terapia podávaná počas prvých 1-2 mesiacov v zníženej dávke, aby sa znížilo riziko tromboembólí.

Nakoľko PCR je citlivá na rôzne druhy filárií (D. immitis, D. repens, A. reconditum, D. dracunculoides u.a.), je pri pozitívnom výsledku možné doobjednať si diferenciáciu filárií.

11.11.2015

Archív novinky

k novink m


Search:
Conditions of Use |  Imprint |  Site Map
©2015 by webDa Medien GmbH
porno pornolar