Novinky

LABOKLIN na výstavách Nitradog

Vážení chovatelia!

Dovoľujeme si Vás pozvať do nášho stánku na výstavách Nitradog 2-3.4.2016. Radi sa s Vami podelíme o informácie o genetických testoch a priamo v našom stánku máte možnosť si objednať genetické vyšetrenie. Odber vzorky - lícneho steru na vyšetrenie urobíme priamo na mieste. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

15.03.2016

Seminár LABOKLIN & ROYAL CANIN

Milí kolegovia!

Dňa 20.2. a 21.2. sme pre Vás spolu s firmou Royal Canin usporiadali odborný seminár na tému "Geriatrický pacient". Sme radi, že ste sa zúčastnili v takom hojnom počte a ďakujeme za všetky pozitívne ohlasy.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na ďalšom seminári!

24.01.2016

NOVÉ! SDMA (Symmetric dimethylarginine)

Chronické ochorenia obličiek, ako aj skorá diagnostika renálnych porúch v slepej zóne kreatinínu sú v praxi malých zvierat stále problematickou témou. Pomer proteín/kreatinín indikuje zvýšenú exkréciu bielkovín ešte pred retenciou kreatinínu. Nový parameter, SDMA (symmetric dimethylarginine), pochádza z odbúravania svalových buniek a je vylučovaný výlučne obličkami. Mal by veľmi spoľahlivo detegovať skoré štádiá renálnej dysfunkcie a s minimom rušivých faktorov. Novšie publikácie referujú o signifikantnej inverznej korelácii medzi glomerulárnou filtráciou a SDMA u mačiek. Test SDMA odporúčame v prípadoch podozrenia na renálnu dysfunkciu v skorom štádiu. 
Druhy: mačky a psy (zatiaľ)

Materiál vzorky: sérum (alebo LiHep plazma) (0.5 ml)

23.11.2015

Archív novinky

k novink m


Search:
Conditions of Use |  Imprint |  Site Map
©2016 by webDa Medien GmbH